I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvGM: Kungl. Svärdsmedaljen i guld - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1850 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svärdsmedaljen i Guld har endast förlänats en gång. När Oscar II 1875 skulle besöka gamle kejsar Wilhelm ville han hedra honom speciellt.

Kejsaren var sedan länge serafimerriddare.

Kungen fann utvägen att tilldela kejsaren, den gamle fältherren "det svenska krigsfolkets egen medalj" präglad i ett enda exemplar i guld.
(2007-09-17, Ulf Persson)


 

Uppladdad: 2007-09-17 12:02:34, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: