I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPstSM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga förtjänster   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Silver
Ytterligare information:
Förtjänstmedaljerna utdelas som belöning för framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära eller kulturella områdena.
Kungliga Sällskapet Pro Patrias förtjänstmedalj, som är försedd med kunglig krona, visar på åtsidan den regerande Konungens bild och namn, på frånsidan inom en eklövskrans inskriften:

Av Kungl. Sällskapet Pro Patria och i ytterkanten den belönades namn samt årtalet för belöningen. Medaljen "För medborgerliga förtjänster" hette tidigare "För medborgerliga dygder".

Medaljen delas ut i guld eller siver i två storlekar och bärs i svart vattrat sidenband med gula kanter.

Enligt Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsredovisning 2012 utdelades silvermedaljer till och med 2004.


 

Uppladdad: 2011-09-26 07:43:38, av: Richard Nyström.åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-26 07:44:03, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-20 16:29:24, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-20 16:29:47, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Kommentarer: