I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 
Peder Peterson Ansvarig för medaljdatabasens innehåll.
Företagare inom medicinteknikbranschen. Tidigare aktiv inom friviligförsvaret samt såsom kårchef för en frivilligmusikkår vid Livgardet, f.d. värnpliktig löjtnant.

Jonas Arnell. Sakkunnig i medaljärenden.
Fil. kand., handläggare för ett politiskt parti i riksdagen. Driver ordens- och medaljsajten http://arnell.cc/ sedan 1998 och flitig skribent på området, från Heraldiska Föreningens tidsskrift Vapenbilden till Burke's tvåbandsverk World Orders of Knighthood & Merit.
Richard Nyström. Medaljforskare
Jur o fil kand. Bakgrund inom internationell nedrustning och utvecklingssamarbete. Grundade nätverket Myntverkets Vänner. Rådgivare till Svenska Medalj AB. Medaljsekreterare för Kungl. Hovkapellet. Medlem av Svenska Numismatiska Föreningen, SNT. Författare till artiklar om medaljer.

F.A.Q.

Varför har vi gjort denna hemsida?

Eftersom vi är intresserade av faleristik och genom våra frivilliga engagemang så har vi under åren har vi fått många frågor om hur medaljer och släpspännen egentligen skall bäras. Vi har oftast refererat till Försvarsmaktens reglementen UniRFM Utmärkelser 1996 och UniRFM 2003, men då dessa inte var kompletta och uppdaterade såg vi även ett behov av en databas som automatiskt sorterar släpspännen i korrekt ordning. Nu när det finns ett uppdaterat reglemente så är vi samkörda med det, men har fördelen av databasens sökbarhet och grafiska presentation. Initaivet bakom hemsidan är helt och hållet vårt eget men Optima Trading står bakom en del av finansieringen. Det finns ingen affärsmässig baktanke utan vi ser initiativet som en rent bildande insats som förhoppningsvis bidrar till ett mer korrekt bärande av utmärkelser till likväl försvarsmaktens uniformer såsom övriga uniformerade yrkeskårer, frivilliga organisationer och även till civil högtidsdräkt. Hur många timmar som lagts ner i detta projet är svårt att mäta, men sammanlagt är det tusentals.
Hur skall jag bära mina medaljer på min uniform?
Vi refererar till Uniformsreglemente för försvarsmakten eller aktuell organisations egna reglementen. Enklare riktlinjer kommer att finnas på denna sida inom kort.

Frågor om uniformer m.m.
Vi refererar till Uniformsreglemente för försvarsmakten eller aktuell organisations egna reglementen.

Kan jag lägga upp medaljer jag funnit som inte redan finns med?
Ja. Detta är en av de viktigaste funktionerna med databasen. Du registrerar dig som användare och kan sedan enkelt lägga till medaljen i databasen. Medaljen kommer dock enbart att vara synlig för dig själv tills dess att den verifierats och godkänts av administratör.

Varför kan jag inte se mitt urval?
Om du har avvaktiverat popup-funktionen eller har en popup-blockerare installerad kan du får problem. Se över dina inställningar som kommer det att fungera.

Ansvar
Vi tar inget formellt ansvar för informationen på denna sida utan refererar till aktuell organistaion i varje enskilt fall.

Upphovsrätt
Medalj.nu kan inte svara för att uppladdade bilder har upphovsmannens tillstånd att användas! Om det finns bilder utan upphovsmannens tillstånd, meddela oss så tar vi antingen bort bilden - eller lägger till information om upphovsman!