I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

medalj.nu är ett initiativ till en heltäckande databas för samtliga ordnar, dekorationer, medaljer och utmärkelsetecken som kan bäras till uniform och till civil högtidsdräkt. Den sorterar främst svenska ordnar, medaljer och utmärkelsetecken under de vedertagna grupperna A-L samt därefter nordiska, övriga utländska och internationella utmärkelser för vika vi för överskådlighetens skull har valt att använda namnen "grupp M" till "grupp P". Sortering sker enligt Försvarsmaktens bärandeordning vilken är densamma som ordningen fastställd av Kungl. Maj:ts orden (KMO). Historiska utmärkelser som ej utdelas i modern tid visas först efter att användaren klickat på sådan knapp.

Samtliga här upptagna svenska medaljer i grupp A-L är godkända för bärande till svensk uniform. Under grupp M upptagna utländska medaljer med generellt bärandetillstånd är enbart Korea Service Medal i silver samt Kungl. Nederländska Förbundets för fysisk forstran kors (Nijmegenmedaljen). För alla övriga utländska medaljer skall enligt gällande uniformsbestämmelser ansökas om bärandetillstånd hos HKV.

Under grupp N finnes FN-medaljer med generellt bärandetillstånd från försvarsmakten. Under grupp O finns andra internationella utmärkelser såsom EU och NATO medaljer. Dynastiska ordnar, ordnar som tillhör ett suveränt furstehus (d.v.s. härskande eller f.d. härskande furstehus vars suveräna rang erkändes vid Wienkongressen 1814 eller senare) bäres ej till uniform, såtillvida de ej förlänats med anledning av krigsmannagärning. Under grupp P redovisas Dynastiska ordnar erkända av Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International commission for orders of chivalry, ICOC). Medaljer från ordenssällskap må ej bäras till svensk uniform annat än vid interna sammankomster inom sällskapet. Slutligen redovisas lägre medaljer från kommuner, län, städer m.m. miltära märken, jetonger, studentmedaljer, inofficiella minnesmedaljer och övriga dekorationer som saknar bärandetillstånd till uniform.

Medaljerna skall bäras i den ordning som här anges, och genom att klicka på knappen för de medaljer du har så kan du generera din egen korrekta bärandeordning. Resultatet visas i en textlista med medaljernas korrekta bärandeordning samt med en grafisk representation av ditt släpspänne. Svenska medaljer som ej må bäras till uniform ur kategorierna X,Y och Z kan avsiktigt ej väljas. Om du registrerar dig som användare kan du spara ditt urval. Om du sparat ditt medaljurval innan förändringen vid årsskiftet 2012/2013 rekommenderar vi att du tar bort alla medaljer manuellt och väljer dem på nytt så att ordningen blir korrekt. Likväl rekommenderar alltid detta förfarande innan du låter montera dina medaljer i sådant fall förändringar kan ha skett.

English: A beta-version of the english site can be found at: http://www.all-medals.com
Välkommen till medalj.nu:

Antal medaljer inlagda: 7601
Nya medaljer denna vecka: 0
Registrerade användare: 2602
Inloggade just nu: 0

10 bästa medaljskaparna:

De 10 senaste medaljerna:


De mest besöka medaljerna:

Senaste kommentarerna:

Sverige
Suède Scouternas Gustaf Adolfs-märke (Richard Nyström)

Senaste bilderna: